Televisió, cine, premsaEn una cadena nacional

Un pastor ha demostrat el que mai cap matemàtic havia

pogut demostrar: "hi ha un número finit de nombres primers"

La premsa informa

"En Baracaldo s'ha aconseguit la trisecció de l'angle"